MR & OR

 (Medezeggenschapraad

De Medezeggenschapsraad (MR) op de Tamarisk bestaat uit een personeels-en oudergeleding die kritisch meekijken en meedenken in het beleid dat de school voert. De MR overlegt met het schoolbestuur en de directie over o.a. ouderbetrokkenheid en heeft instemmingsrecht op onder meer onderwijskundige doelstellingen van de school en adviesrecht voor beslissingen op het gebied van personeel en de begroting.

De MR op de Tamarisk bestaat uit:
– 5 vertegenwoordigers van de ouders
– 3 vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel

Ouderleden:
– Dhr. F. Emmelkamp (voorzitter)
– Mevr. C. von Pickartz (Penningmeester- adviserend lid)
– Mevr. D. Nicolaij 
– Mevr. A. Keegstra 

Teamleden:
– Mevr. K. Tonkes
– Mevr. H. Dijkema
– Mevr. I. Steendam-Briët

Ouderraad

Op beide locaties van de Tamarisk is een Ouderraad (OR). De Ouderraad bestaat uit enthousiaste ouders die het team meehelpen om activiteiten in, en om school te organiseren, zoals bijvoorbeeld het Kerstfeest en het Sinterklaasfeest.
De ouderraad bestaat uit 1 lid van het (onderwijzend) personeel met een aantal ouders.

De ouderraad op locatie Corpus den Hoorn:
– Mevr. F. van der Kooi ( team ) 
– Mevr. D. Nicolaij ( voorzitter )
– Dhr. P. Ritsema
– Dhr. L. Hemrica
– Dhr. S. van der Molen 
– Mevr. M. Groenewegen
– Mevr. C. Murgia 

De ouderraad op locatie de Wiardt:
– Mevr. R. Hagenus ( voorzitter, team)
– Dhr. Y. Concincion ( secretaris )
– Dhr. M. Helmantel
– Mevr. M. Bennink
– Mevr. C. von Pickartz
– Dhr. H. Teeuw
– Mevr. D. Reinholdsson
– Mevr. T. van Velsen