Opvang

Tussen-Middag-Opvang (TMO)

TMO contactpersoon is Remon Beerda, tel. 06-51615825.
Mailadres voor ouders is: [email protected]

Wilt u gebruik maken van de TMO dan zijn de aanmeldingsformulieren op te vragen bij dhr. Remon Beerda , ook zijn de inschrijfformulieren en de voorwaarden digitaal beschikbaar op deze site onder de knop “Documenten”.¬†

Naschoolse Opvang

Contactpersoon kinderopvang: Fenny Kanning, tel. 06-30277648.
Mailadres ouders: [email protected]
Tel. nr. kantoor Kids First: 088-0350400.