Brugfunctionaris

 • Brugfunctionaris cbs de Tamarisk

  Ieder kind verdient dezelfde kansen en mogelijkheden. Maar dat is niet altijd het geval. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor de dingen niet meer vanzelfsprekend zijn.

  De brugfunctionaris:

  ·       Vormt een brug tussen ouders/verzorgers-kind-school-wijk

  ·       Stelt het kind centraal

  ·       Vangt signalen op en verwijst door: ogen en oren van de school.

  ·       Helpt ouders/verzorgers met hulpvragen

  ·       Kent de instanties om zo optimaal mogelijk te kunnen samenwerken

   

  De brugfunctionaris kan u informatie geven over:

  ·       Tegemoetkoming bijdrage Kinderopvang

  ·       Vergoeding ouderbijdrage schoolfonds (VOS)

  ·       Vroeg Voorschoolse Educatie (VVE)

  ·       Voedselbank

  ·       Computer

  ·       Leergeld

  ·       Jeugdsportfonds

  ·       Zwemdiploma halen a en b

  ·       Aanbod stadjerspas- kinderen

  ·       Jeugdcultuurfonds

  ·       Humanitas

  ·       Wij-team

  www. groningen.nl/minimaloket/kindpakket

   

  Brugfunctionaris

  Wenda Gall-Post 

  Tel: 050- 5254159/ 06-25108011

  E-mail: [email protected]

  Vragen? Ik hoor ze graag!

  Maar u kunt ook mailen of een afspraak maken.

  Werkdagen als brugfunctionaris zijn maandagochtend en woensdagochtend.