Vakantierooster en margedagen

CDBS De Tamarisk vindt het belangrijk om de kennis en vaardigheden van leerkrachten gedurende het schooljaar up to date te houden. Dit doen we door middel van scholing en intervisieoverleg met leerkrachten van andere VCOG-scholen. Daarom dienen we enkele keren per jaar margedagen in te plannen. Deze marge-uren zullen als dagdelen worden ingezet voor het team. De leerlingen zijn deze dagen/dagdelen dus vrij.

Een overzicht van de inmiddels geplande margedagen:

Vrijdag 14 oktober 2022 
Vrijdag 23 december 2022
Maandag 30 januari 2023
Maandag 27 maart 2023 ( alleen locatie de Wiardt ) 
Donderdag 30 maart 2023 ( alleen locatie Corpus ) 
Donderdag 6 april 2023 
Vrijdag 9 juni 2023 
Vrijdag 21 juli 2023 

Op de volgende dagen hanteren we een continurooster. Op deze dagen zijn de kinderen om 12.00 u vrij;

Maandag 5 december 2022 ( Sinterklaas )
Donderdag 20 juli 2023  ( laatste schooldag)

Mochten er nog nader te bepalen dagdelen/marge-uren ingepland worden, wordt u vroegtijdig geïnformeerd.

Een overzicht van de schoolvakanties:

Start schooljaar: maandag 29 augustus 2022 om 8.25 u.

Herfstvakantie: maandag 17 oktober 2022 t/m vrijdag 21 oktober 2022

Kerstvakantie: vrijdag 23 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie: maandag 27 februari 2023 t/m vrijdag 3 maart 2023

Goede Vrijdag: vrijdag 7 april 2023

Tweede Paasdag: maandag 10 april 2023

Meivakantie: maandag 24 april 2023 t/m vrijdag 5 mei 2023

Hemelvaart: donderdag 18 mei + vrijdag 19 mei 2023

Tweede Pinksterdag: maandag 29 mei 2023

Zomervakantie: start vrijdag 21 juli 2023