Brugfunctionaris

Ieder kind verdient dezelfde kansen en mogelijkheden. Maar dat is niet altijd het geval. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor de dingen niet meer vanzelfsprekend zijn. Bij ons op school is Wenda Gall-Post de brugfunctionaris.

De brugfunctionaris:

 • Vormt een brug tussen ouders/verzorgers-kind-school-wijk
 • Stelt het kind centraal
 • Vangt signalen op en verwijst door: ogen en oren van de school.
 • Helpt ouders/verzorgers met hulpvragen
 • Kent de instanties om zo optimaal mogelijk te kunnen samenwerken

De brugfunctionaris kan u informatie geven over:

 • Tegemoetkoming bijdrage Kinderopvang
 • Vergoeding ouderbijdrage schoolfonds (VOS)
 • Vroeg Voorschoolse Educatie (VVE)
 • Voedselbank
 • Computer
 • Leergeld
 • Jeugdsportfonds
 • Zwemdiploma halen A en B
 • Aanbod stadjerspas- kinderen
 • Jeugdcultuurfonds
 • Humanitas
 • Wij-team
 • www. groningen.nl/minimaloket/kindpakket

U kunt bij haar langskomen met vragen, aan-of opmerkingen of gewoon voor een praatje en een kopje koffie.
Op dinsdagmorgen is Wenda aanwezig.
Marieke, onze andere brugfunctionaris is er op dinsdag, woensdagmorgen en donderdag. 

Vragen? Wij horen ze graag!
Tel: 050-5254159
E-mail Marieke: [email protected]
E-mail Wenda: [email protected]