Schooltijden, roosters, vrije dagen

Op de Tamarisk werken wat betreft onze schooltijden met het zg. “Hoorns Model”. Dit betekent dat alle kinderen van groep 1 t/m 8 dezelfde schooltijden hebben. De school begint om 08.25 u. en 13.10 u. Dan klinkt de eerste bel. Om 08.30 u. en 13.15 u. starten de lessen.

 

Dag.

Maandag   

Dinsdag 

Woensdag 

Donderdag

vrijdag 

morgen.

08.25 u. – 12.00 u.

08.25 u. – 12.00 u.

08.25 u. – 12.30 u.

08.25 u. – 12.00 u.

08.25 u. – 12.30 u. 

 middag.

 13.10 u. – 15.15 u.

 13.10 u. – 15.15 u.

 vrij.

13.10 u. – 15.15 u.

 vrij.

Schoolvakanties

Start schooljaar: Maandag 23 augustus 2021 om 8.30 u.
Herfstvakantie: Maandag 18 oktober 2021 t/m vrijdag 22 oktober 2021
Kerstvakantie: Maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 07 januari 2022
Voorjaarsvakantie: Maandag 21 februari 2022 t/m vrijdag 25 februari 2022
Goede Vrijdag: Vrijdag 15 april 2022
Tweede Paasdag: Maandag 18 april 2022
Meivakantie: Maandag 25 april 2022 t/m vrijdag 06 mei 2022
Hemelvaart: Donderdag 26 mei + vrijdag 27 mei 2022
Tweede Pinksterdag: Maandag 06 juni 2022
Zomervakantie: start maandag 18 juli 2022

 

Margedagen

Cbds De Tamarisk vindt het belangrijk om de kennis en vaardigheden van leerkrachten gedurende het schooljaar up to date te houden. Dit doen we door middel van scholing en intervisieoverleg met leerkrachten van andere VCOG-scholen. Daarom dienen we enkele keren per jaar margedagen in te plannen. Deze marge-uren zullen als dagdelen worden ingezet voor het team.
De leerlingen zijn deze dagen/dagdelen dus vrij.

Een overzicht van de inmiddels geplande margedagen:

Vrijdag 08 oktober 2021
Woensdag 17 nov. 2021
Donderdagmiddag 17 febr. 2022
Vrijdag 15 juli. 2022

 

Op de volgende dagen hanteren we een continurooster. Op de dagen zijn de kinderen om 14.00 u vrij;

Donderdag 14-04-2022 ( Pasen)
Donderdag 14-07-2022 ( Laatste schooldag)

(Mochten er nog nader te bepalen dagdelen/marge-uren ingepland worden, wordt u vroegtijdig geïnformeerd)

Gymrooster

 

De Wiardt
Sportzaal van de Iddekingeweg

Dinsdag: 

13.15 u. : groep 3/4

13.55 u. : groep 5/6

14.35 u. : groep 7/8

Donderdag: 

08.30 u. : groep 6/7 (locatie Corpus)

09.30 u. : groep 3/4

10.20 u. : groep 5/6

11.10 u. : groep 7/8

 

Corpus
Gymlokaal Canadalaan

Maandag:

13.15 u. : groep 3

13.55 u. : groep 4/5

14.35 u. : groep 7/8

Vrijdag:

08.30 u. :  groep 3

09.25 u. :  groep 4/5

10.40 u. :  groep 6/7

11.35 u. :  groep 7/8