Schooltijden

Op de Tamarisk werken wat betreft onze schooltijden met het zg. “Hoorns Model”. Dit betekent dat alle kinderen van groep 1 t/m 8 dezelfde schooltijden hebben. De school begint om 08.25 u. en 13.10 u. Dan klinkt de eerste bel. Om 08.30 u. en 13.15 u. starten de lessen.

Tijdens deze “coronaperiode” hanteren we op de maandag, dinsdag en donderdag een continurooster. Alle kinderen blijven op school. Tot de voorjaarsvakantie 2021 zijn de schooltijden op de maandag, dinsdag en donderdag van 08.25 u.- 14.30 u. en op de woensdag en vrijdag gewoon van 08.25 u. – 12.30 u.

 

Dag.

Maandag   

Dinsdag 

Woensdag 

Donderdag

vrijdag 

morgen.

08.25 u. – 12.00 u.

08.25 u. – 12.00 u.

08.25 u. – 12.30 u.

08.25 u. – 12.00 u.

08.25 u. – 12.30 u. 

 middag.

 13.10 u. – 15.15 u.

 13.10 u. – 15.15 u.

 vrij.

13.10 u. – 15.15 u.

 vrij.

Gymrooster 2020-2021

 

Locatie de Wijert

Dinsdag: 

13.15 u. : groep 3/4.

13.55 u. : groep 5/6.

14.35 u. : groep 7/8.

Donderdag: 

08.30 u. : groep 7/8 (locatie Corpus!)

09.30 u. : groep 3/4.

10.20 u. : groep 5/6.

11.10 u. : groep 7/8.

 

Locatie Corpus.

Maandag:

13.15 u. : groep 3/4.

13.55 u. : groep 5.

14.35 u. : groep 6.

Vrijdag:

08.30 u. :  groep 3/4.

09.25 u. :  groep 5.

10.40 u. :  groep 6.

11.35 u. :  groep 7/8.

 

 

 

Locatie de Wijert

Dinsdag: 

13.15 u. : groep 3/4.

13.55 u. : groep 5/6.

14.35 u. : groep 7/8.

Donderdag: 

08.30 u. : groep 7/8 (locatie Corpus!)

09.30 u. : groep 3/4.

10.20 u. : groep 5/6.

11.10 u. : groep 7/8.

 

Locatie Corpus.

Maandag:

13.15 u. : groep 3/4.

13.55 u. : groep 5.

14.35 u. : groep 6.

Vrijdag:

08.30 u. :  groep 3/4.

09.25 u. :  groep 5.

10.40 u. :  groep 6.

11.35 u. :  groep 7/8.

 

 

Vakantierooster

Start schooljaar: Maandag 17 augustus 2020 om 8.30 u.

Gronings Ontzet: Vrijdag 28 augustus 2020

Herfstvakantie: Maandag 12 oktober 2020 t/m vrijdag 16 oktober 2020

Kerstvakantie: Maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 01 januari 2021

Voorjaarsvakantie: Maandag 22 februari 2021 t/m vrijdag 26 februari 2021

Goede Vrijdag: Vrijdag 02 april 2021

Tweede Paasdag: Maandag 05 april 2021

Meivakantie: Maandag 26 april 2021 t/m vrijdag 07 mei 2021

Tweede Pinksterdag: Maandag 24 mei 2021

Zomervakantie: start maandag 12 juli 2021

 

Margedagen

Cbds De Tamarisk vindt het belangrijk om de kennis en vaardigheden van leerkrachten gedurende het schooljaar up to date te houden. Dit doen we door middel van scholing en intervisieoverleg met leerkrachten van andere VCOG-scholen. Daarom dienen we enkele keren per jaar margedagen in te plannen. Deze marge-uren zullen als dagdelen worden ingezet voor het team.

De leerlingen zijn deze dagen/dagdelen dus vrij.

Een overzicht van de inmiddels geplande margedagen:

vrijdag 04 sept. 2020 : studiedag.

vrijdag 9 juli 2021: (laatste schooldag)

Resteren nog 4 margedagen die we later in het schooljaar zullen inplannen. Dit heeft te maken met de oplevering van de nieuwbouw aan het einde van dit schooljaar. We willen deze dagen aaneengesloten plannen i.v.m. de verhuizing. U hoort dit z.s.m. van ons.
(Mochten er wijzigingen optreden in de geplande margedagen, wordt u vroegtijdig geïnformeerd)