Beleidsdocumenten

Hier vindt u de belangrijkste documenten van de school.
Om op te slaan klik met rechter muisknop en kies “opslaan als…”

Namen en Adressen

Belangrijke namen en adressen:
Schoolbestuur.

VCOG (Vereniging voor Christeklijk Onderwijs te Groningen), Eenrumermaar 4, 9735 AD Groningen. Tel.: 050-5713735.

Algemeen directeur: dhr. E. Vredeveld. Tel. 050-5713735.

Voorzitter Raad van Toezicht: dhr. M.H.L. Connor.

 

Inspectie van het onderwijs.

Postbus 607, 9700 AS Groningen. Tel. 050-5992500. E-mal: [email protected] . www.onderwijsinspectie.nl Meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111.

 

Schoolbegeleidingsdienst.

Educonnect, Eenrumermaar 4, 9735 AD Groningen. Tel. 050-5718484.

 

G.G.D.

Hanzeplein 120, 9700 AN Groningen tel. 050-3674000.

Schoolarts: mevr. Huetink.

Sociaal verpleegkundige: Mevr. E. Schuurman.

Coördinator buurtnetwerk-Zuid: mevr. P. Mentink.

 

Vertrouwenspersoon voor ouders en personeel.

Mevr.. A. Werner, (ARBO-Unie). Tel. 050-5218888

 

Landelijke klachtencommissie.

Postbus 907/ Oosteinde 114, 2270 AX Voorburg. Tel. 070-3481180