Alle lichten op groen voor nieuwbouw Dalton Kindcentrum!

"Verwachte oplevering eind 2020".

 

Alle lichten staan op groen om in het voorjaar te starten met de bouw van het Dalton Kindcentrum aan de van Iddekingeweg. Het heeft erg veel voeten in de aarde gehad om dit proces tot een goed einde te brengen, maar de aanbesteding is nu gegund. De bouwwerkzaamheden voor de spelhal, die er naast is gesitueerd zijn al in volle gang en begin volgend jaar zullen er dus bouwwerkzaamheden plaatsvinden in het hele gebied tussen de Vondellaan en de van Schendelstraat om zo een prachtige nieuwe plek te bieden voor de bibliotheek ( Groninger Forum), de basisschool          (de Tamarisk) en kinderopvang ( Kids First).

In het voorjaar zal ook de nieuwe naam bekend worden gemaakt die is gekozen, nadat de gemeente een prijsvraag had uitgeschreven. Dit zal plaatsvinden als in het voorjaar het bouwbord wordt onthuld. Als alles loopt volgens planning zal in het voorjaar van 2021 de verhuizing plaatsvinden en gaan we het gebouw in gebruik nemen.

Nieuwe kinderen zijn van harte welkom, zowel in de opvang als op school. Heeft u interesse dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school Henk Huisinga ( 06-41698014) voor een kennismakingsafspraak.