We willen dat kinderen zich met hun talenten ontwikkelen tot

mensen

met

moed

Feestelijke opening De Wiardt

Vrijdag 10 september. Een datum waar lang naar uit is gekeken, maar eindelijke was het dan toch zover; de feestelijke opening van de Wiardt. Een multifunctioneel gebouw waarin de bibliotheek ( Groninger Forum), de kinderopvang ( Kids First) en een basisschool ( cdbs de Tamarisk) zijn gehuisvest. De laatste twee vormen samen een Daltonkindcentrum.
Het was een geweldige dag, waar we met veel plezier op terugkijken. ’s Morgen was er een feestprogramma voor de kinderen met een kindercircus, optreden van een goochelaar, bootcamp, bucketdrummen, springkussen etc. Het weer was ook nog eens prachtig waardoor het een geweldig feest werd. Vanaf 11.30 uur waren de ouders en de omwonenden welkom. Veel aanloop en veel belangstelling. Ook vertegenwoordigers van het Wij-team, het JOGG en het waterbedrijf waren aanwezig om aandacht te vragen voor de fitnesstoestellen en het watertappunt.
’s Middag was er een receptie, waar we zo’n honderd genodigden mochten verwelkomen. Onze wethouder onderwijs, mevr. Carine Bloemhoff, wees in haar toespraak op de belangrijke rol die het gebouw in de wijk kan gaan spelen, mede ook vanwege het plein en de aangrenzende sportzaal. Tevens werd de winnaar van de gedichtenwedstrijd, dhr. van Noppen, in het zonnetje gezet. Daarna werden de vertegenwoordigers van de besturen van de drie gebruikers van het gebouw gevraagd om de baniermasten op te richten, waarna de opening echt een feit was.
Onder het genot van een hapje en een drankje werd men in de gelegenheid gesteld het gebouw te bezichtigen. Al met al een zeer geslaagde dag.

10 mei 2021… we nemen de Wiardt in gebruik!

 

Maandag 10 mei, de dag na de meivakantie, is het dan toch echt zover. Locatie de Wijert neemt de Wiardt in gebruik. Na jaren van voorbereidingen, plannen maken, ook teleurstellingen omdat plannen juist niet doorgingen, zijn de kinderen van de Wijert nu welkom in het nieuwe gebouw. Ook Kids First, de kinderopvang, zullen hun ruimtes al gaan gebruiken. Alleen het Forum, de bibliotheek, zal in juni gaan verhuizen.
Deze bewuste maandag 10 mei zullen de kinderen zich verzamelen in het oude gebouw, waarna we per groep naar de nieuwbouw zullen lopen. Daar verzamelen we op het plein, zal de wethouder de kinderen toespreken en daarna gaan de kinderen kennismaken met het nieuwe gebouw en hun klaslokaal. Echter alles met inachtneming van de beperkende maatregelen.
Dat betekent dus ook dat we u, als ouders/verzorgers, nog niet welkom kunnen heten in het gebouw, maar we zullen de binnenkomst van de kinderen en ook het gebouw uitgebreid filmen, zodat u het thuis ook kunt volgen.
In het nieuwe schooljaar hopen we weer meer bewegingsruimte te hebben en daarom hebben we alvast op 10 september de feestelijke opening gepland. Een feestdag voor iedereen!
We zullen u de komende tijd op de hoogte houden van alle ontwikkelingen in de Wiardt via onze social media kanalen.

Natuurlijk kunnen we ook kennismakingsafspraken inplannen voor de inschrijving van toekomstige leerlingen.  Nieuwe ouders zijn van harte welkom! Dit kan zowel voor onze locatie aan de Canadalaan, de locatie aan de van Ketwich Verschuurlaan, maar ook voor onze nieuwe locatie aan de van Iddekingeweg. Op dit moment hebben we hier nog plaats voor nieuwe leerlingen. U kunt daarvoor contact opnemen met Henk Huisinga, directeur. ( 06-41698014).  De aanmeldformulieren vindt u hier