We willen dat kinderen zich met hun talenten ontwikkelen tot

mensen

met

moed

Donderdag 17 juni Open Dag!

Op donderdag 17 juni 2021 willen we u graag in de gelegenheid stellen om nader kennis te maken met beide locaties van de Tamarisk. Op deze dag is de school open voor belangstellenden van 09.00 u. – 14.00 u.

U heeft dan de mogelijkheid onze locatie In Corpus (Canadalaan 2) en onze nieuwe locatie in de Wiardt ( van Lenneplaan 8) te bezoeken. Ook Kids First die op beide locaties is vertegenwoordigd met een kinderopvang opent dan haar deuren. Op de Wiardt bent u dan tevens in de gelegenheid de nieuwe bibliotheek te bezoeken.

 

Vanwege de nog steeds geldende maatregelen in het kader van corona dient u voor dit bezoek een afspraak te maken. Op beide locaties zijn er tijdslots van een half uur.

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen aan

                                                               [email protected]    ( 06-41698014)

waarin u aangeeft welke locatie u wilt bezoeken ( beiden mag ook!) en ev. een voorkeurstijdstip.

U krijgt dan bericht hoe laat u wordt verwacht op welke locatie.

 

Van harte welkom!

10 mei 2021… we nemen de Wiardt in gebruik!

 

Maandag 10 mei, de dag na de meivakantie, is het dan toch echt zover. Locatie de Wijert neemt de Wiardt in gebruik. Na jaren van voorbereidingen, plannen maken, ook teleurstellingen omdat plannen juist niet doorgingen, zijn de kinderen van de Wijert nu welkom in het nieuwe gebouw. Ook Kids First, de kinderopvang, zullen hun ruimtes al gaan gebruiken. Alleen het Forum, de bibliotheek, zal in juni gaan verhuizen.
Deze bewuste maandag 10 mei zullen de kinderen zich verzamelen in het oude gebouw, waarna we per groep naar de nieuwbouw zullen lopen. Daar verzamelen we op het plein, zal de wethouder de kinderen toespreken en daarna gaan de kinderen kennismaken met het nieuwe gebouw en hun klaslokaal. Echter alles met inachtneming van de beperkende maatregelen.
Dat betekent dus ook dat we u, als ouders/verzorgers, nog niet welkom kunnen heten in het gebouw, maar we zullen de binnenkomst van de kinderen en ook het gebouw uitgebreid filmen, zodat u het thuis ook kunt volgen.
In het nieuwe schooljaar hopen we weer meer bewegingsruimte te hebben en daarom hebben we alvast op 10 september de feestelijke opening gepland. Een feestdag voor iedereen!
We zullen u de komende tijd op de hoogte houden van alle ontwikkelingen in de Wiardt via onze social media kanalen.

Natuurlijk kunnen we ook kennismakingsafspraken inplannen voor de inschrijving van toekomstige leerlingen.  Nieuwe ouders zijn van harte welkom! Dit kan zowel voor onze locatie aan de Canadalaan, de locatie aan de van Ketwich Verschuurlaan, maar ook voor onze nieuwe locatie aan de van Iddekingeweg. Op dit moment hebben we hier nog plaats voor nieuwe leerlingen. U kunt daarvoor contact opnemen met Henk Huisinga, directeur. ( 06-41698014).  De aanmeldformulieren vindt u hier