Vakantierooster

Vakantierooster 2018-2019 + Margedagen.
 
Start schooljaar 2018-2019 maandag 3 september 2018 om 08.30 uur.
 
Herfstvakantie:                     22-10-2018 t/m 26-10-2018
 
Kerstvakantie:                       24-12-2018 t/m 04-01-2019
 
Voorjaarsvakantie:               18-02-2019 t/m 22-02-2019
 
Goede Vrijdag/Pasen:          19-04-2019 t/m 22-04-2019
 
Meivakantie:                          29-04-2019 t/m 03-05-2019   
 
Hemelvaart:                             30 -05-2019  en 31-05-2019
 
Pinksteren:                             10-06-2019
 
Zomervakantie:                     15-07-2019 t/m 23-08-2019
 
Margedagen
 
De marge-uren zullen worden ingezet voor o.a. overleg- en scholingsmomenten van het team. De leerlingen zijn deze dagen dus vrij .
 
Een overzicht van de inmiddels geplande margedagen:
 
Wo.   17 okt. 2018 
Vrij.   01 febr. 2019
Wo.   27 maart 2019
Wo.   29 mei 2019   
Vrij.   12 juli   2019
 
Op de volgende dagen hanteren we een continurooster:
 
Do. 18 april 2019.  (Paaslunch)
Do. 11 juli 2019 ( Laatste Schooldag)  
 
 
 
(Mochten er wijzigingen optreden in de geplande margedagen, wordt u vroegtijdig geïnformeerd)