Corpus den Hoorn

Juf Dineke

Locatieleider+Leerkracht groep 1/2 + rekenspecialist.

De gehele week groep 1/2 behalve de woensdag en de vrijdag. Op woensdag ambulant vanwege locatieleiderstaken.

Email: info@tamarisk.nl

Juf Francisca

Groepsleerkracht groep 1/2

Werkzaam op de woensdag en vrijdag voor groep 1/2.

Email: info@tamarisk.nl

Juf Marieke

I.B.-er, gedragsspecialist.

Werkzaam op de dinsdag als IB-er op locatie Corpus en op de donderdag op locatie de Wijert. Vrijdag wisselend..

Email: info@tamarisk.nl

Juf Karin

Groepsleerkracht groep 3.

Groep 3 Corpus op de maandag t/m woensdag.

Email: info@tamarisk.nl

Juf Geerte

Groepsleerkracht 4/5

Groepsleerkracht groep 4/5 maandag t/m woensdag.

Email: info@tamarisk.nl

Juf Henrieke

Groepsleerkracht 4/5

Werkzaam op de donderdag en vrijdag voor groep 3 Corpus.

Email: info@tamarisk.nl

Juf Lisanne

Groepsleerkracht groep 7/8

Hele week groep 7/8 Corpus. Na haar zwangerschapsverlof ( jan 2021) werkzaam op de maandag, dinsdag en woensdag voor groep 7/8.

Email: info@tamarisk.nl

Juf Celien

Groepsleerkracht groep 7/8

doet het zwangerschapsverlof van juf Lisanne tot de kerstvakantie 2020 voor groep 7/8. Daarna nog 2 dagen )donderdag en vrijdag) werkzaam voor groep 7/8.

Email: info@tamarisk.nl

Juf Jorien

Vakleerkracht gymnastiek + B-Slim

Gymonderwijs aan de groepen 3 t/m 8 op de maandagmiddag (Corpus), de donderdagmorgen ( de WIjert + Corpus) en de vrijdagmorgen (Corpus). Tevens naschoolse bewegingsactiviteiten in het kader van het gemeentelijk B-Slim project

Email: info@tamarisk.nl

Juf Arienne

Onderwijsassistent zorg

Inzet op het gebied van zorg op de dinsdag- en donderdagochtend.

Email: info@tamarisk.nl

Juf Liset

Onderwijsassistent 4/5

Juf Liset begeleidt individuele kinderen in groep 4/5 op elke ochtend van de week.

Email: info@tamarisk.nl