Ouderraad

Relatie ouders en school

Een goede relatie tussen ouders en/of verzorgers en school is van wezenlijk belang voor het welbevinden van de kinderen. Hiermee wordt een gezonde basis gelegd voor hun ontwikkeling. De school wil voor de ouders en/of verzorgers laagdrempelig zijn. Een goed contact is belangrijk en komt van twee kanten. Als er iets is, verwachten wij dat de ouders contact opnemen met ons. Andersom kunt u erop rekenen, dat wij dat ook zullen doen. De informele contacten die er bij diverse activiteiten zijn bevorderen de relatie en het contact tussen ouders en/of verzorgers en het team alsook tussen de ouders onderling. Ze bepalen hiermee voor een belangrijk deel de sfeer en uitstraling van de school.

 

Ouderraad (OR)

Elke locatie heeft een OR die bestaat uit minimaal vijf ouders en een teamlid. De OR is een actieve onmisbare groep ouders die betrokken is bij het organiseren van allerlei activiteiten in de school, zoals Sinterklaas, Kerst, ouderavonden, sport en spel. Daartoe beschikt de OR over een door het schoolfonds beschikbaar gesteld budget