Kinderopvang

 

Tussen-Middag-Opvang (TMO)

Locatie De Wijert en locatie Corpus:

Leiding Kids First: leiding mevr. J. Mollema. Tel.: 050-5270771. Wilt u gebruik maken van de TMO dan zijn de aanmeldingsformulieren op te vragen bij mevr. Mollema  (Judith.mollema@kidsfirst.nl ) , ook zijn de inschrijfformulieren en de voorwaarden digitaal beschikbaar op deze site onder de knop "Documenten". 

Naschoolse Opvang

Locatie Corpus

Kids First op locatie Corpus. 
Contactpersoon: mevr.I.de Vries. 
Telefoonnummer: 050-5273720 
E-mail: ingedevries@kidsfirst.nl

 

Locatie de Wijert

MFC De Wijert, P.C. Hooftlaan 1 
Telefoonnummer: 06-38698392