Kinderopvang

 

Tussen-Middag-Opvang (TMO)

TMO contactpersoon is Remon Beerda, tel. 06-51615825. Mailadres voor ouders is: tmotamarisk@kidsfirst.nl Wilt u gebruik maken van de TMO dan zijn de aanmeldingsformulieren op te vragen bij dhr. Remon Beerda , ook zijn de inschrijfformulieren en de voorwaarden digitaal beschikbaar op deze site onder de knop "Documenten". 

Naschoolse Opvang

Contactpersoon kinderopvang"Fenny Kanning, tel. 06-30277648. Mailadres ouders: fenny.kanning@kidsfirst.nl. Tel. nr. kantoor Kids First: 088-0350400.