Bouw spelhal is gestart.

Nieuwbouw.

Zoals bekend is het vorige aanbestedingstraject vanwege financiële overschrijding afgeblazen door de gemeente. Niet lang daarna is een tweede ontwerpfase ingegaan. Er moest bezuinigd worden en daardoor heeft men de spelfunctie uit het gebouw gehaald. Dit betekent dat er op de plek waar de oude sporthal heeft gestaan er nu een nieuwe spelhal komt en de multifunctionele accomodatie zal vanwege het wegvallen van die spelfunctie geen twee, maar nog slechts één verdieping tellen.

De architect heeft zoveel mogelijk de sfeer en de inrichting van het eerste ontwerp geintegreerd in dit tweede ontwerp. Ook dit belooft weer een prachtig gebouw te worden met een duidelijke uitstraling naar de wijk. 

De aanbestedingsprocedure is op dit moment in volle gang en naar verwachting zal er eind 2019 worden gestart met de bouw, zodat men eind 2020 het gebouw op kan leveren. Ook loopt er op dit moment een prijsvraag onder de bewoners van de wijk om een nieuwe naam te verzinnen voor het gebouw. Binnenkort zal de wethouder onderwijs een definitieve keuze maken.

De gebruikers hopen met trots eind 2020, begin 2021 het nieuwe gebouw in gebruik te kunnen nemen.

De betekenis van een Multifunctionele Accomodatie + spelhal reikt veel verder dan het voor de hand liggend avondgebruik van de spelhal. In een bestaande wijk zorgt de komst van een MFA voor hernieuwd elan, wordt nieuw leven geblazen in sluimerende sociale verbanden en kunnen de bewoners nog trotser zijn op hun wijk. De open middenruimte verbindt alle functies die het gebouw heeft. Alle ruimtes kunnen afzonderlijk afgesloten worden, maar ook gedeeld of dubbel gebruikt worden voor verschillende doeleinden; dit levert uiteindelijk meer op dan losse gebouwen voor iedere functie. De ruime trappenpartij is tevens een tribunetrap die gebruikt kan worden als er voorstellingen plaatsvinden in het speellokaal.