Ook de Tamarisk gesloten tot 6 april.......

Sluiting Tamarisk t/m 6 april 2020.     

Het zijn op dit moment onzekere tijden. Ons land heeft te maken met een virus met een wereldwijde impact. Sinds 16 maart zijn alle scholen, opvang etc. dan ook gesloten. Dit betekent echter niet dat we geen onderwijs meer verzorgen. We proberen de kinderen die thuis zitten op afstand te bedienen.  Dinsdag 17 maart zijn alle schoolspullen van de kinderen opgehaald, zodat ze thuis kunnen werken. Aangezien we een Daltonschool zijn en met weektaken werken, betekent dit dat de kinderen thuis hun werk kunnen plannen. De leerkrachten nemen op school instructiefilmpjes op die ze in een beschermde Youtube-omgeving zetten. Kinderen kunnen dan thuis op hun eigen moment en hun eigen tempo de instructies volgen. Natuurlijk betekent dit ook iets voor ouders/verzorgers. We hebben ze geadviseerd om te zorgen voor een vast dagritme met afwisselende activiteiten.

Op dit moment is de toekomst ongewis. Of we op 6 april de school weer kunnen openen, dat is nog maar de vraag. De uitbraak van dit virus vraagt veel van onze samenleving. Laten we hopen dat we elkaar spoedig weer in goede gezondheid mogen ontmoeten op school.

Namens het team van de Tamarisk.

Henk Huisinga.

 

 

 

 

 

 

Julia en Sybil de baas van het Groninger Museum.

                                         

Geen betere manier om kinderen te inspireren het beste uit zichzelf te halen dan door ze een dag de touwtjes in handen te geven. JINC Baas van Morgen, dat dit jaar plaats vindt op 23 januari, biedt die kans aan honderden scholieren. Zo ook aan twee leerlingen van de Tamarisk. Julia en Sybil mochten voor een dag de baas zijn van het Groninger museum. 's Morgens werden ze opgehaald in een zeer luxe auto ( met vleugeldeuren notabene), waarna ze werden ontvangen door de directeur en de medewerkers van het museum. Na een rondleiding hadden ze een directievergadering waarin een komende tentoonstelling werd besproken die voor kinderen interactief moest worden. Ze werden uitgedaag idee├źn te opperen omtrent hoe dit vorm te geven en dat hebben ze gedaan. Ook de pers was aanwezig, zodat het voor beide dames een dag werd die ze niet zo snel zullen vergeten. Hulde aan het JINC voor dit geweldige initiatief!

                                    

 

                 

 

Alle lichten op groen voor de nieuwbouw!

Alle lichten staan op groen om in het voorjaar te starten met de bouw van het Dalton Kindcentrum aan de van Iddekingeweg. Het heeft erg veel voeten in de aarde gehad om dit proces tot een goed einde te brengen, maar de aanbesteding is nu gegund. De bouwwerkzaamheden voor de spelhal, die er naast is gesitueerd zijn al in volle gang en begin volgend jaar zullen er dus bouwwerkzaamheden plaatsvinden in het hele gebied tussen de Vondellaan en de van Schendelstraat om zo een prachtige nieuwe plek te bieden voor de bibliotheek ( Groninger Forum), de basisschool          (de Tamarisk) en kinderopvang ( Kids First).

In het voorjaar zal ook de nieuwe naam bekend worden gemaakt die is gekozen, nadat de gemeente een prijsvraag had uitgeschreven. Dit zal plaatsvinden als in het voorjaar het bouwbord wordt onthuld. Als alles loopt volgens planning zal in het voorjaar van 2021 de verhuizing plaatsvinden en gaan we het gebouw in gebruik nemen.

Nieuwe kinderen zijn van harte welkom, zowel in de opvang als op school. Heeft u interesse dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school Henk Huisinga ( 06-41698014) voor een kennismakingsafspraak.