Wachtlijsten?? Tamarisk heeft voldoende plaats.....

"Ouders in Groningen Zuid zitten met de handen in het haar....".

zo startte een artikel in het Dagblad van het Noorden omtrent de schrijnende situatie in Groningen-Zuid wat betreft wachtlijsten voor basisonderwijs en kinderopvang. Het blijkt dat ouders grote moeite hebben met het vinden van een plaats in de opvang, maar ook geen school kunnen vinden met plaats voor hun kind. Echter op beide locaties van de Tamarisk, zowel in Corpus als de Wijert, hebben we nog voldoende plaats. Helemaal in het licht van de nieuwbouw aan de van Iddekingeweg die we eind 2020 hopen te realiseren. Opvang en onderwijs onder één dak en u kunt zich hiervoor nu al aanmelden. In de herstvakantie starten we in de Wijert ( Kids First) met een BSO-voorziening en op locatie Corpus wordt gestart met een peuterschool. Maar ook wat betreft het basisonderwijsaanbod hebben we op beide locaties nu nog voldoende ruimte.

In onderstaand overzicht informeren we u over het aantal beschikbare leerlingplaatsen (basisschool) per groep met leeftijdsindicatie. We zullen dit overzicht wekelijks updaten.

Stand van zaken op 20 september 2019:

                                                        Corpus                   Wijert                                                                  

Groep 1 (4 jarigen)

5

10

Groep 2 (5 jarigen)

2

3

Groep 3 (6 jarigen)

5

6

Groep 4 (7 jarigen)

4

5

Groep 5 (8 jarigen)

5

6

Groep 6 (9 jarigen)

10

6

Groep 7 (10 jarigen)

3

6

Groep 8 (11 jarigen)

4

7

U ziet dat we nog voldoende plaatsen beschikbaar hebben. Heeft u interesse dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school Henk Huisinga ( 06-41698014) voor een kennismakingsafspraak. 

Werkzaamheden Spelhal in volle gang.           

In de zomervakantie zijn de werkzaamheden gestart voor de Spelhal, die naast de nieuwbouw van het MFA zal verrijzen. Goed om te zien dat er nu daadwerkelijk gebouwd gaat worden. De aanbesteding van het MFA gebouw is op dit moment in volle gang en men ligt nog steeds op schema om in het najaar van 2020 het gebouw op te kunnen leveren.

De gemeente heeft vlak voor de zomervakantie een prijsvraag uitgeschreven waarin bewoners van de wijk worden opgeroepen om na te denken over een nieuwe naam voor het MFA-gebouw. Daar zijn best veel reacties op binnengekomen en na een voorselectie te hebben gemaakt zal de wethouder van Onderwijs, mevr. Clarine Bloemhof, een defintieve keus gaan maken.