Afscheid juf Joyce de Jeer

                                                  

Na 40 jaar werkzaam te zijn geweest voor de VCOG neemt juf Joyce de Jeer eind dit schooljaar afscheid van de Tamarisk. Een groot gedeelte van die 40 jaar is zij werkzaam geweest op de Tamarisk, eerst als leerkracht van groep 3 en 4 en later heeft ze haar hart verloren aan het werken met de kinderen in groep 1/2.

Naast de Tamarisk is zij ook werkzaam geweest op een aantal andere VCOG-scholen en in die 40 jaren zijn er veel kinderen die nu “bij juf Joyce in de klas hebben gezeten”. Veel oud-leerlingen hebben hun kinderen ook weer bij juf Joyce in de klas gehad.

Natuurlijk gaan de leerlingen samen met hun ouders en het team op feestelijke wijze afscheid van haar nemen. We wensen juf Joyce een hele fijne tijd toe en we hopen dat ze samen met haar man nog lang van haar pensioen mag genieten.

Juf Joyce bedankt voor alles!

 

…a teacher takes a hand

opens a mind,

and touches a heart……

 

 

Koningsspelen 2019 weer een sportief hoogtepunt!

Zoals ieder jaar werden op de laatste dag voor de meivakantie, en een dag voor Koningsdag, de Koningsselen weer georganiseerd op de Tamarisk. Van beide locaties waren alle leerlingen van alle groepen met veel ouders aanwezig op de atletiekbaan in het Stadspark om sportief bezig te zijn, waarbij vanaf groep 4 ook het competatieve element duidelijk aanwezig was bij de verschillende atletiekonderdelen.

Veel dank aan de sportdagcommissie (juf Jorien, juf Iris en juf Marieke) en de studenten van de Hanzehogeschool en het Noorderpoortcollege voor hun inzet om deze dag tot een succes te maken. We kunnen terugzien op een prachtige, sportieve dag, waarbij de weergoden ons ook nog eens zeer gunstig gezind waren.

Hierbij een overzicht van de medaillewinnaars.......

             

             

             

 

Groepen 6, 7 en 8 van de Tamarisk naar het Rijksmuseum.

Op woensdag 3 april zijn de groepen 6,7 en 8 van beide locaties van de Tamarisk op bezoek geweest in het Rijksmuseum te Amsterdam. Dit bezoek werd mogelijk gemaakt door een project van de overheid, waarbij men alle kinderen in Nederland in staat wil stellen om het Rijksmuseum met de topstukken zoals de "Nachtwacht" een keer te kunnen bezoeken. 's Morgens werden de kinderen al vroeg opgehaald met een bus en omstreeks 10.30 u. arriveerde men in Amsterdam, waar de kinderen werden rondgeleid door het museumgebouw, Het was een prachtige belevenis!

          

 

 

Steun aan de Tamarisk in Ghana/ Accra,

zo'n twee jaar geleden hebben we ons als Tamarisk verbonden aan de bouw van een school in Accra (Ghana) en het is goed om te melden dat het gebouw nu staat en is ingericht en dat men na de kerstvakantie zal starten met ongeveer 80 leerlingen.

Ten aanzien van de onderwijssituatie in Ghana valt het volgende te zeggen:

net als in Nederland is er ook in Ghana sprake van een leerplicht en dan wel vanaf 6 jaar. In theorie zou onderwijs dan ook gratis moeten zijn en voor iedereen toegankelijk, maar de praktijk is anders. Er moet nl. schoolgeld worden betaald en bovendien moeten er boeken, schriften, pennen en een uniform worden aangeschaft. Dit is voor vele gezinnen in Ghana niet op te brengen, wat betekent dat veel ouders hun kinderen niet naar school sturen, maar ze laten werken.

De scholen die door de overheid worden bekostigd zijn vaak heel groot met wel 1000 leerlingen en staan vaak ver uiteen, zodat de bereikbaarheid slecht is. Dat betekent dat er veel privé-scholen zijn in Ghana, die onderling erg verschillen van kwaliteit. Echter deze scholen moeten het doen zonder enige vorm van overheidsgeld en dat geldt dus ook voor onze Tamarisk in Accra.

We hebben dan ook veel bewondering voor de vrijwilligers die daar de kinderen helpen. Zo wordt er elke dag voor de kinderen gekookt. ’s Morgens krijgen de kinderen op school pap en ’s middags een warme maaltijd. Als de school om 15.00 u. uit gaat krijgen ze nog wat fruit. Deze maaltijden zijn voor  veel kinderen de reden om naar school te komen.

               

Er wordt financieel bijgedragen naar vermogen. Sommigen kunnen de boeken en uniformen wel betalen, maar de meeste gezinnen niet. Die worden dan gratis verstrekt.

Op dit moment zijn er 3 leerkrachten werkzaam en die krijgen daarvoor een kleine vergoeding van alleen die ouders die dit op kunnen brengen.

                        

Als Tamarisk in Groningen hebben we gemeend met kerst de kinderen en medewerkers daar een hart onder de riem te moeten steken en we zenden 2 grote dozen met allerlei materialen; T-Shirts ( met ons logo), een vlag, leermiddelen zoals schriften, potloden en allerlei ander verbruiksmateriaal.

We wensen dat ze daar na de kerstvakantie een goede start mogen maken.

 

 

Het Jeugdeducatiefonds.

 

Op donderdag 6 sept. 2018 is de Tamarisk samen met nog 4 andere scholen uit de stad Groningen ( de Sterresteen, de Kleine Wereld, de Bisschopp Bekker en de Pendinge) gecertificeerd door het Jeugdeducatiefonds.   

"Het Jeugdeducatiefonds stelt zich ten doel om snel, effectief en op laagdrempelige wijze kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders een extra kans te bieden om de door het onderwijs noodzakelijk geachte extra kosten, ter ondersteuning van het onderwijstraject te financieren. Het gaat hier vaak om activiteiten en middelen dioe door professionals uit het onderwijs noodzakelijk worden geacht om het leertraject van het betrokken kind van een positieve impuls te voorzien, daar waar voorliggende voorzieningen zijn uitgeput of niet voor handen zijn.  Aangezien het basisschooladvies bepalend is voor de verdere opleiding richt het Jeugdeducatiefonds zich in eerste instantie op kinderen in het primair onderwijs.  De noodzaak voor deze keuze wordt versterkt door de vroege selectie in Nederland en de beperkte kans op doorstroming naar een hoger onderwijsniveau."

Dit alles betekent dat we op de Tamarisk de inzet van onze speltherapeut kunnen continueren, dus geweldig nieuws en een een geweldige impuls!

 

De scholen zijn weer begonnen.......

en ook maandag 3 september as. de Tamarisk. Na een zomer met geweldig en (soms te) warm weer zijn we er weer helemaal klaar voor om maandag alle kinderen weer te begroeten voor een nieuw schooljaar. Nadat we eind vorig schooljaar afscheid hebben genomen van juf Ida Drost (pensioen) en meester Ardan van de Graaf ( andere baan) verwelkomen we juf Catrien Bakker weer terug bij ons op school.

De klassen zijn ingericht en alles staat klaar. We hebben er zin in!

 

 

Donderdag 19 juli....de laatste schooldag!

Donderdag 19 juli hebben beide locaties van de Tamarisk de zg. "LSD" ; laatste schooldag. Op locatie Corpus zal de laatste schooldag in het teken staan van het feestelijke afscheid van Ida Drost. Juf Ida gaat naar 44 jaar werkzaam te zijn geweest voor de VCOG nu genieten van haar pensioen,

Op locatie de Wijert is het thema deze dag "Carnaval". 's Middags zijn er allerlei spelletjes op het plein, waarna ze 's avonds lekker gaan eten, verzorgd door de ouders van de school.

Vrijdag 20 juli zijn alle leerlingen dus al vrij en is voor hen de zomervakantie begonnen.

We zien elkaar weer op maandag 3 september. Fijne vakantie gewenst!

 

      

 

 

De laatste hand wordt gelegd aan de school in Accra.

Van onze contactpersoon in Accra kregen we onderstaande foto's binnen van het interieur van de school. Goed om te zien hoe het door ons gedoneerde meubiliair daar een goede plek heeft gekregen.

Het ligt in de bedoeling dat in september wordt begonnen met de lessen.

        

                    

                  \  

 

 

 

 

 

Op vrijdag 25 mei as. zijn zowel onze locatie aan de Canadalaan 2 als onze locatie aan de van Ketwich Verschuurlaan 90 geopend voor belangstellenden van 08.30 u. - 12.30 u.                                De school is dan vol in bedrijf en (toekomstige) ouders van de school kunnen alvast een kijkje nemen hoe wij vorm geven aan ons Daltononderwijs. Ook heeft u de mogelijkheid om uw kind alvast in te schrijven, want op dit moment hebben we op beide locaties nog plaats in onze groepen 1/2.

U komt toch ook een kijkje nemen bij ons op school? De kinderen en leerkrachten verheugen zich er al op.

Graag tot vrijdag 25 mei!

                                  

Adopteer een monument.

Sinds het begin van de jaren ‘90 hebben we als school het Joods Monument aan de Verl. Hereweg (“de handen”) geadopteerd. Deze adoptie vond plaats op initiatief van de stichting “ Februari ‘41” en houdt in dat deze stichting ons elk jaar financieel ondersteunde om een herdenking te organiseren bij dit monument. Deze steun is later overgenomen door de stichting “4 en 5 mei”.  Dit jaar zal de herdenking plaatsvinden op maandag 16 april, aangezien op 16 april 1945 de stad Groningen werd bevrijd. 

Aangezien we nu niet meer de beschikking hebben over onze locatie in Helpman verzamelen onze leerlingen van groep 7 en 8 en hun ouders zich om 18.15 uur in het gebouw van het Terracollege, Hereweg 99, gelegen tegenover het monument, waar omstreeks 18.30 uur middels een kort programma de kinderen  laten zien hoe ze de afgelopen week aan dit thema hebben gewerkt. Om 19.00 uur vertrekken we dan naar het monument waar onze leerlingen een krans zullen leggen, gevolgd door een moment van herdenking. Iedereen is van harte welkom op maandag 16 april as. om 19.00 u. bij het Joods Monument aan de Verlengde Hereweg om samen met ons stil te staan bij de 3000 Joodse Groningers die na WO II niet zijn teruggekeerd.

                   

 

 

Positief opgroeien, ook in Groningen-Zuid.

Samenvatting raadsvoorstel gemeente Groningen:

"Groningen is één van de koplopers als het gaat om het verlichten van armoede bij kinderen. De gemeente zet al jaren in om voor kinderen de armoede te compenseren door het Kindpakket aan te bieden. Dat is hard nodig, want ;één op de vijf kinderen in de stad Groningen leeft in armoede. Het college wil dat kinderen die opgroeien in armoede dezelfde kansen hebben als andere kinderen. Ook zij moeten kunnen meedoen aan activiteiten die zij leuk vinden, die gebruikelijk zijn onder leeftijdsgenoten en die positief bijdragen aan hun ontwikkeling. Positief opgroeien van alle kinderen: dat is het doel. Daarbij mag armoede nooit de oorzaak zijn van uitsluiting. In Groningen moeten alle kinderen zich thuis voelen en tellen alle kinderen mee Met deze extra impuls van deze middelen kan nog meer het verschil worden gemaakt.:"

Ook op de Tamarisk zitten kinderen die onder deze regeling vallen. Daarom zetten we als school ook in om ook deze kinderen die kansen te bieden. Samen met de andere partners in de wijk proberen we het Positief Opgroeien vorm en inhoud te geven.

                                               

 

Namens alle leerlingen en het team van cdbs de Tamarisk.........

 

Actie Ghana levert een prachtig bedrag op.

Op vrijdag 10 nov. jl. hebben we de actie t.b.v. een nieuw schoolgebouw in Accra (Ghana) afgerond. De sponsorloop was een groot succes en dat heeft zich doorvertaald in een geweldige opbrengst. Maar liefst € 2485,49 hebben de kinderen samen opgebracht voor onze zusterschool. 

Met dit geld kunnen ze de laatste stappen zetten om binnenkosrt de eerste leerlingen te kunnen verwelkomen.

Iedereen van harte bedankt voor de inzet en de bijdrage!

.

 

   

Op vrijdag 20 okt. houdt de Tamarisk op beide locaties een actie voor de inrichting van het schoolgebouw in Accra, dat net is opgeleverd (zie foto's). Dit willen we doen op een ludieke wijze. De afstand van Groningen naar Accra is nl. 6551 km. en we dagen deze ochtend onze leerlingen uit deze afstand in meters af te leggen, gekleed in de kleuren van de Ghanese vlag ( rood-geel-groen). De bedoeling is dus dat elke leerling die ochtend 6551 meter aflegt. Dit kan door te wandelen, rennen, skaten, steppen of wellicht een oxboard. Daarbij zoeken de leerlingen zelf sponsors  voor deze afstand. We verwachten binnenkort weer een mooi bedrag over te kunnen maken naar "the Tamarisk" in Accra!

Van ons contactpersoon Faisal in Accra ontvingen we het volgende bericht:

Hello,

It's great hearing from you again. We are doing well here. Hopefully it's the same over there in The Netherlands.First and foremost we will like to extend our sincere thanks to CBS de Tamarisk and all the people and pupils who have been helping us in one way or the other for the assistance they have been giving us.  Thanks to you we have been able to put up the school block and still working on the finishing touches. As at this stage we are 70% done. Because of circumstances beyond our control we couldn't start the school after the summer holidays. We working hard to get things done.The feeding of the children is still being done twice per week. The community is very happy with what we are doing to help the under privileged children in the area. That is our aim and we will keep on doing it

The address of the school is The Tamarisk-   off Wowoti Avenue.  Shukura Accra Ghana.We will definitely send the children of the Tamarisk Groningen something to know that we really appreciate what they are doing to help the children here in Accra. Very big THANKS to them.

Have a nice sportive action.

We will keep you updated.

 

 

Een digitaal platform van ouders en school

De Tamarisk heeft voor het digitale platform “Mijnschoolinfo” gekozen vanuit de gedachte dat de communicatie tussen school en ouders en/of verzorgers met gebruik van hedendaagse middelen, beter en efficiënter kan. “Mijnschoolinfo” ontzorgt de school omdat bepaalde administratieve- en communicatieprocessen nu digitaal worden uitgevoerd.

Voor u als ouders/verzorgers betekent het gebruik van “Mijnschoolinfo” dat alle schoolinformatie van uw kind of kinderen altijd inzichtelijk is en dat u een actieve rol kunt spelen in de planning van bepaalde schoolprocessen. Even een adres op zoeken van een klasgenoot van uw kind uit de groep? Even kijken hoe laat de schoolavond begint? Even melden dat er een tandartsbezoek is over twee weken. Even kijken welke schoolactiviteiten zijn gepland in de week voor de zomervakantie? Even aangeven bij het oudergesprek waar u het als ouder /verzorger over wilt hebben. Het kan allemaal via “Mijnschoolinfo”                                                                                           

We hopen door het gebruik van “Mijnschoolinfo” dat de communicatie tussen school en ouders/verzorgers nog efficiënter verloopt. Het is gericht op actieve communicatie van beide kanten. Daarmee wordt de betrokkenheid van u als ouders vergroot. U vindt alle schoolinformatie van uw kind op één plek en wij als school kunnen heel snel gericht communiceren.

Belangrijk is wel dat iedereen deze module gebruikt. Daarvoor heeft u allemaal een uitnodigingsmail gekregen met informatie hoe u zich aan kunt melden. Ook is er via de appstore een app beschikbaar. (zoeken op “de Tamarisk”).

 

De meesters en juffen van de Tamarisk staan klaar voor een nieuw schooljaar!